Kinesitherapie en revalidatie

Tot kinesitherapie en  revalidatie behoort de behandeling van verschillende aandoeningen o.a. artrose, verstuikingen, breuken, revalidatie na knie-,  heup- en schouderprothese, revalidatie na handchirurgie, rug- en nekklachten, spier- en peesaandoeningen…

De basis van een goede revalidatie bestaat uit het doen verdwijnen of verminderen van de klacht ‘en’ mogelijks herval te voorkomen door middel van gerichte oefentherapie en persoonlijk gerichte huiswerkoefeningen.