Praktisch

Een afspraak maken

Ik werk uitsluitend op afspraak.
Die maakt u telefonisch (09 335 00 80 of 0479 90 07 91)
of via e-mail (info@kinevanwanseele.be).
Afspraken vinden plaats van maandag tot vrijdag. Ook huisbezoeken zijn mogelijk.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 12u op voorhand te annuleren. Zoniet wordt de gereserveerde afspraak in rekening gebracht.

Meebrengen bij de eerste afspraak

 • Voorschrift van de arts
 • Identiteitskaart
 • Klever van het ziekenfonds
 • Verslagen en resultaten van onderzoeken die u reeds ondergaan heeft

Betaling

Als geconventioneerde therapeut pas ik de officiële tarieven van het RIZIV toe. Klik hier om de tarieven en terugbetalingen te raadplegen.

De grootte van het terugbetalingsbedrag hangt af van het ziektebeeld:

Courante aandoeningen (bv. nek- rugpijn, verstuikingen, tenniselleboog, …)

   • Tot 18 behandelingen is er een normale terugbetaling
   • Vanaf de 19e behandeling krijgt u een lagere terugbetaling
   • U heeft jaarlijks recht op 3 x 18 behandelingen, telkens voor verschillende aandoeningen.

Fa-pathologiën (bv. breuken, luxaties, chirurgie, frozen shoulder,…)

Fb-pathologiën (bv. ademhalingsinsufficiëntie, lymfoedeem, gangrevalidatie >65jaar, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen <16jaar,…)

   • Tot 60 zittingen is er een normale terugbetaling, geldig gedurende 1 jaar
   • Na die 60 zittingen kan de behandeling worden voortgezet met een lagere terugbetaling.

E-pathologiën (chronische aandoeningen bv. MS, CVA, Parkinson, artritis,…)

   • Geen beperking op het aantal behandelingen
   • Er is een verhoogde terugbetaling voorzien.

Pre- en postnatale kinesitherapie

   • Maximum 9 beurten per zwangerschap.